Reklamation
Tillverkare
Produkt
Serienummer
Kund
Personnummer
Telefon
Epost
Ordernummer IPxxxxxx
Felbeskrivning
Alla fält måste fyllas i.
Jag har läst och accepterar följande villkor :
Härmed vill vi göra dig uppmärksam på att mjukvarufel, vätskeskador, yttre åverkan samt annan form av handhavandefel inte täcks av garanti/reklamation enligt konsumentköplagen. Om felet ligger utanför lagens ramar, eller vid avslag av kostnadsförslag, kan det tillkomma en kostnad för frakt och undersökning. Vi vill påminna dig om att göra säkerhetskopior av dina lagringsmedia, innan du lämnar in produkten hos oss, då Intropris.se inte kan ansvara för detta.