Intropris slås ihop med ITAB Outdoor
Fr.o.m. 2019-03-05 kan ordrar kan ej läggas på intropris.se.
Inom en snar framtid kommer vi att erbjuda ett bredare jakt- och fiskesortiment i våra butiker och online.
För mer information klicka här!

   
  
0 artiklar, 0 kr
 
   
 
      START NYHETER NYHETSBREV OM OSS KUNDTJÄNST VILLKOR
HEMELEKTRONIK
DATA
JAKT
FISKE
VITVAROR
KAMPANJER
KUNDTJÄNST
GARANTISERVICE
ÅTERKÖP
LEVERANSFRÅGOR
Allmänt

Intropris.se:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Intropris.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Intropris.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Intropris.se:s hemsida utgör Intropris.se:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Intropris.se:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde. Alla priser som anges gäller inklusive moms i SEK.

I samtliga fall gäller för köp i vår fysiska butik:

Konsumentköplagen

Lagtexten införlivas genom hänvisning (länk): Konsumentköplag (1990:932)

I samtliga fall gäller vid köp i vår webbutik eller på annat sätt via distans:

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lagtexten införlivas genom hänvisning (länk): Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler


Samtliga varor i Intropris.se:s sortiment är avsedda för användning i Sverige och har svensk manual i tryckt eller digital form. I de flesta fall kan varorna även användas utan problem i andra länder. Kontakta oss om du är osäker.

Åldersgräns vid postorderköp
Åldersgränsen vid postorderköp är 18 år. Är du som beställare omyndig eller under 18 år krävs målsmans underskrift.

Pris och betalning
Det preliminära priset anges alltid i ordererkännandet som sänds ut till köparen, och är detsamma som står på hemsidan i anslutning till produktpresentationen. Samtliga priser anges inklusive svensk moms (25 procent). Om avvikelser skulle uppstå mellan det angivna priset och det verkliga priset (tryckfel) kontaktar vi alltid kunden innan leverans sker för att säkerställa att ingen oklarhet råder om vilket pris som ska gälla. Kunden har alltid rätt att makulera sin beställning i detta läge. Vid tillfälliga prissättningar, så som produkt- eller kategorispecifika kampanjer eller rabatter, gäller alltid erbjudandet så långt lagret räcker om ej annat framgår under specifik varas produktinformation.

Betalning kan erläggas genom Internetbetalning via Swedbank eller Nordea, mot faktura med 14 dagars kredittid (efter godkänd kreditprövning) och fakturan kommer alltid separat från Klarna AB efter du fått din leverans, alternativt med kort. Vid butiksförsäljning accepteras kontantbetalning. Genom samarbete med Klarna AB kan vi erbjuda köp mot delbetalning. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning fjorton (14) dagar från fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med femton (15 procent) från förfallodagen. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms.

Samtliga betalningar med kort samt direkt via e-bank använder säker teknik som uppfyller kraven för PCI- DSS och som garanteras av Samport, Swedbank, Nordea, BABS, Visa och MasterCard. Vi (Intropris.se) lagrar inga kortnummer eller andra uppgifter relaterade till din betalning, utan samtlig utväxling av dessa skyddade uppgifter sker via krypterad kommunikation via samport till din bank. För din säkerhet täcks du av bankens försäkring vid otillbörlig debitering. Försäkringen gäller även om säljföretaget hamnar i likvidation eller går i konkurs. Vid misstanke om otillbörligt kortköp stoppas betalningen av banken. Det är viktigt att du följer instruktionen noga och uppger korrekta uppgifter vid betalning.

klicka här för Klarnas villkor för avbetalning.

Behandling av personuppgifter
Intropris AB, med org. nr 556536-3982 och postadress Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra/radera dina uppgifter genom att kontakta oss via telefon (0492-209 54) alternativt e-post (info@intropris.se). Behandlingen sker enligt Intropris integritetspolicy som utförligt beskriver hur vi samlar in, använder, sparar och delar din personliga information.

Tecknande av mobiltelefonabonnemang
Vid godkännande av försäljningsvillkoren så ger kunden även Intropris.se en fullmakt för abonnemangshantering. Det innebär att det inte skickas ut något avtal till kund för påskrift, vi använder istället underskriften som kunden lämnar när han/hon hämtar paketet som godkännande av både fullmakt och abonnemangsavtal.

Fullmakten gäller endast för aktuell beställning. SIM-kort skickas direkt från operatören alternativt i paketet tillsammans med mobilen enligt vårt avgörande. Om det skickas från operatören sänds det alltid till kundens folkbokföringsadress.

Kund måste stå som ägare till mobilabonnemanget vid förlängning eller portering. Kund som beställer ett abonnemang måste vara myndig.

Vid ansökan om abonnemang företas en kreditkontroll. För att kunna teckna abonnemang måste denna kontroll vara godkänd.

Frakt
Frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor inklusive moms. Intropris.se äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Intropris.se och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats, se ovan. För privatpersoner sker försäljning mot Internetbetalning. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Intropris.se levererar varor till alla delar av EU, men vi reserverar oss för att fraktkostnader och returvillkor kan variera något mellan olika länder. För andra länder än Sverige gäller endast förskottsbetalning.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga ordrar med det belopp som anges i kassan. Under vissa perioder levereras vissa varor fraktfritt eller med reducerad avgift, vilket i så fall framgår av specifik kampanjinformation. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Grundfrakten är för närvarande från 79 kr inklusive moms inom Sverige. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Varor med vikt upp till 500 gram kan levereras som frankerat brev på kundens uttryckliga önskan. Vissa varor kan skickas med brev. Detta gäller främst artiklar med begränsat värde och begränsad storlek och vikt. Om din beställning kan skickas med brev framgår vid val av betalningsmetod, då underalternativet brev är valbart.

Leverans
Normalt levereras lagerartiklar inom en till fem arbetsdagar. Beroende på säsongsvariationer kan leveranstiden ibland vara längre. Intropris.se anlitar Postnord Sverige AB och i förekommande fall budfirmor för leverans.

Till privatpersoner levereras godset med postpaket till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20Kg. Kollin med vikt mellan 20-35Kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35Kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att utkörning inte ingår i fraktpriset till privatpersoner. Leveransen aviseras i de fall så är möjligt och erfordrade uppgifter ifyllts via SMS, e-post och Postens egen avi. Avvikelser kan förekomma.

Det kan förekomma att annan avsändare än Intropris.se anges på Postens avi, särskilt i de fall då leverans skett direkt från leverantörslager utan att passera Intropris.se:s eget logistikcentrum. Exempel på förekommande avsändare är Brightpoint Sweden AB och GNT Sweden AB.

Intropris.se kan inte garantera att varje vara finns i lager för omgående leverans, även om detta angetts i varans produktinfromation i webbutiken. Mellanliggande försäljning, tekniska fel mm kan leda till att en vara trots att den angivits som lagervara ej finns i lager. I dessa fall förbehåller sig Intropris.se rätten att restnotera varan för senare leverans.

I de fall det uppstår förseningar i den för kunden avtalade leveranstiden, meddelas detta dig som kund inom den vid köpet utsatta leveranstiden. Kund erbjuds då ny/ändrad leveranstid och det står även kunden fritt att istället häva köpet.

Ångerrätt
gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats och varan återsänds i väsentligen oförändrat skick, accepterar Intropris.se återköp under 14 dagar från fakturadatum.

Rätt till ånger av köp gäller inte för avtal utanför affärslokaler, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor.

Vid återköp skall kund kontakta Intropris.se:s kundservice på telefon 0492-20950, e-post till info@intropris.se eller via Intropris.se:s hemsida på www.intropris.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Intropris.se till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Intropris.se vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan bör vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Intropris.se fraktskadade kommer Intropris.se ej att stå för några kostnader för. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när intropris.se mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Återbetalning av förskottsbetald order i samband med hävning av köp sker senast inom 30 dagar.

Vid avbeställning av licenspliktiga artiklar där Intropris tagit på sig inköpsansvaret mot underleverantör eller allokerat varor för kunds räkning debiteras 20% av ordervärdet vid annullering av ordern, eller den faktiska kostnad som drabbar Intropris för motsvarande annullering i sitt led av de aktuella varorna. Intropris förbehåller sig rätten att innehålla 20% av erlagt förskott, alternativt fakturera samma belopp mot 10 dagar netto i samband med kunds annullering, och att i samband med betalning/avräkning återlämna de till vapnet hörande licenshandlingarna.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Intropris.se debiteras en avgift om f n 250 kr (eller 100 kr plus den faktiska fraktkostnaden till och från beställaren om varan väger mer än 3 kg) plus moms för att täcka Intropris.se:s transport- och administrationskostnader.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810739.htm

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till intropris.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta Intropris.se:s kundservice via e-post till info@intropris.se eller via Intropris.se:s hemsida på www.intropris.se och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Då återköp godkänts återbetalas hela ordervärdet. Risken för varan ligger på konsumenten tills återköp godkänts. Återbetalning kan endast ske till bankkontonummer eller bankgironummer, alternativt utlänskt IBAN-nummer. Intropris.se kan ej skicka utbetalningsavi. Vid kortköp och direktbetalning via internetbank kan i vissa fall återbetalning skickas direkt via betalsystemet utan att kontonummer lämnats till Intropris.se.

Fraktkostnaden för retur till Intropris.se bärs av Konsumenten.

Tillägg 2014-06-13
Vill Konsument ångra köp av vara där varan fått ett minskat värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion erbjuder Intropris.se möjlighet till återköp av varan med reducerat pris. Bedömningen av hur mycket priset, tillika återköpslikviden, skall vara görs av Intropris.se efter att Konsument skickat varan i retur till Intropris.se enligt följande rutin:

Konsumenten skall kontakta Intropris.se:s kundservice inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna, samt därefter (eller samtidigt) via e-post till info@intropris.se eller via Intropris.se:s hemsida på www.intropris.se anmäla sin önskan att nyttja rätten till utökad ångerrätt, samt uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Då varan kommit i retur till Intropris utför Intropris.se en värdering och återkommer till konsumenten med ett förslag till återköpslikvid. Kunden har då att godkänna eller eller avböja förslaget. Risken för varan ligger på konsumenten tills återköp godkänts. Återbetalning kan endast ske till bankkontonummer eller bankgironummer, alternativt utlänskt IBAN-nummer. Intropris.se kan ej skicka utbetalningsavi. Vid kortköp och direktbetalning via internetbank kan i vissa fall återbetalning skickas direkt via betalsystemet utan att kontonummer lämnats till Intropris.se.

Fraktkostnaden för retur till Intropris.se bärs av Konsumenten, likaså kostnaden för återutskick till Konsumenten om denne valt att avböja återköpslikviden.

För extern prövning av erbjuden återköpslikvid hänvisar Intropris.se till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Intropris.se förbinder sig att följa ARN:s utslag i ärenden som gäller värdering av varor vid utökad ångerrätt.

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare. Intropris.se lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Garantin gäller enbart för fel som är ursprungliga, dvs fanns i varan vid leverans. För handhavandefel eller av annan felorsak utom tillverkares eller Intropris.se;s kontroll kan du bli debiterad kostnad för service och frakt. Gäller även de fall då vi ej hittar något fel på produkten eller skadan på varan är orsakad av dig själv.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund och konsument (privatperson) reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Intropris.se rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Intropris.se på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Intropris.se. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta Intropris.se:s kundservice på telefon 0492-20950, via e-post till info@intropris.se eller via Intropris.se:s hemsida på www.intropris.se, och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Intropris.se till handa. Vid retur av varan skall returfrakten till Intropris.se vara betald (kontakta intropris för returfraktsedel) intropris.se tar inte emot paket med obetald frakt. Ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, ska medfölja varan. Saknas någon handling kan intropris.se inte gå vidare med processen fören den saknade handlingen är intropris.se till handa. Returer skall återsändas tillsammans med samtliga medföljande orginaltillbehör om ingen annan överenskommelse gjorts. Varan bör även sändas i originalförpackning samt väl förpackad i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Detta för att i största möjliga mån undvika transportskada, samt rörnade orginalförpackning, i många fall krav ställda av leverantör. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Intropris.se förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Kundens kostnader för returfrakt ersätts mot begäran av Intropris.se motsvarande kostnaden för normalfrakt efter att reklamationen godkänts. Alternativt kontakta intopris.se för returfraktsedel vid returfrakt.

Transportskada skall inom skälig tid, dock helst på ankomstdagen av leveransen, anmälas till Posten Företagspaket via telefon 020 - 23 22 20 och till Intropris.se på telefon 0492-20950 eller e-post till info@intropris.se

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som Intropris.se ansvarar för, åtar sig Intropris.se att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Intropris.se äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Intropris.se:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Intropris.se bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen: Intropris.se kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Intropris.se. Intropris.se har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Kontrollavgift
Intropris.se förbehåller sig rätten att debitera en kontrollavgift om 250 kronor plus moms om det visar sig att en returnerad reklamerad artikel inte är felaktig eller om skadan orsakats av kundens felaktiga hantering av densamma. Därtill debiteras i samband med återleverans en returfraktkostnad om 70 kr plus moms.

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Intropris.se rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges under Kunservice/Support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Tvist
Vid eventuell tvist har Intropris.se som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Den 15e februari 2016 kom en plattform för EU:s konsumenter och näringsidkare. Denna onlineplattform syftar att ge samtliga en ingång för prövning utanför domstol av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel; http://webgate.ec.europa.eu/odr

Vid en nationell tvist så hänvisar vi dock till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Intropris.se:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Intropris.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Intropris.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.intropris.se, tillhandahålls i informativt syfte och i ”befintligt skick” utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Intropris.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Intropris.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.
Intropris.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Intropris.se och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål.
Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan någon som helst garanti.
Intropris.se ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Intropris.se därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.intropris.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Intropris.se.
Delar av Intropris.se:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Intropris.se:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Intropris.se.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Intropris.se och Intropris.se bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Intropris.se tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Intropris.se av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.
En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.
Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Intropris.se från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.

Intropris.se ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.

Intropris.se förbehåller sig rätten att ändra ovanstående villkor utan föregående avisering. Intropris.se förbehåller sig ävenså rätten att vid valfri tidpunkt ersätta eller ta bort vara ur sortimentethttps://webgate.ec.europa.eu/odr

Snabba leveranser
Ruskigt prisvärt
Sedan 2005

` © copyright intropris.se 2005-2019 Sitemap

Läs våra recensioner