Intropris slås ihop med ITAB Outdoor
Fr.o.m. 2019-03-05 kan ordrar kan ej läggas på intropris.se.
Inom en snar framtid kommer vi att erbjuda ett bredare jakt- och fiskesortiment i våra butiker och online.
För mer information klicka här!

   
  
0 artiklar, 0 kr
 
   
 
      START NYHETER NYHETSBREV OM OSS KUNDTJÄNST VILLKOR
HEMELEKTRONIK
DATA
JAKT
FISKE
VITVAROR
KAMPANJER
KUNDTJÄNST
GARANTISERVICE
ÅTERKÖP
LEVERANSFRÅGOR
INFORMATION
» Om Intropris.se

» Betalning och fraktkostnad

» Integritetspolicy

» Cookiepolicy


Integritetspolicy

1. INLEDNING
Denna integritetspolicy förklarar hur Intropris AB (”Intropris”) behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som använder våra tjänster, besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss via våra sociala medier eller våra andra kanaler.

Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Har du några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under avsnitt 5, Kontaktuppgifter.

2. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, tittarhistorik och information om intressen och preferenser.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

2.1 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och varifrån kommer de?
Vi behandlar personuppgifter som kommer från olika källor:

2.1.1 Uppgifter som du själv ger oss när du använder hemsida eller kommunicerar med oss, t.ex.:
• Kontaktuppgifter så som namn, titel, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
• Kundval avseende inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden.
• Identifikationsnummer såsom personnummer eller organisationsnummer.
• Orderinformation såsom beställda produkter, orderdatum, pris, rabatt.
• Finansiell information som kreditupplysningar.
• Korrespondens och annan information om supportärenden såsom e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice och anteckningar.

2.1.2 Uppgifter som vi skapar eller som genereras när du använder vår hemsida, t.ex.:
• Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter, orderdatum, pris, rabatt.
• Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress.
• information om dina besök på vår webbplats, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy på www.intropris.se/cookies.

2.1.3 Uppgifter som vi inhämtar från externa källor, t.ex.:
• Vi hämtar uppgifter från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker t ex UC.
• Vi hämtar information i marknadsföringssyfte från sociala medier, t ex Facebook.

2.2 För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?
Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse. I vissa fall – när vi har ett berättigat intresse – grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

Nedan följer exempel på ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för, och med stöd av vilken rättslig grund det sker.

2.2.1 Hantera beställningar och köp
Vi behandlar dina personuppgifter för att:
• identifiera dig som kund eller användare
• ta betalt för de produkter du köper (hantera fakturor och betalningar)
• hantera och leverera produkterna i enlighet med ditt avtal
• avhjälpa fel och hantera klagomål eller reklamationer
• meddela dig om förändringar i tjänsterna
• för kreditupplysningsändamål

Rättslig grund: fullgörande av avtal

2.2.2 Marknadsföring
Vi behandlar dina personuppgifter för att t.ex. tillhandahålla erbjudanden, nyheter, rekommendationer och information om våra produkter och tjänster till dig via post, e-post, telefon och sms, som du efterfrågar eller som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring kan du meddela oss detta via en länk i varje utskick alternativt kontakta vår kundservice.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.3 Kommunikation med dig
Vi behandlar dina personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. i samband med att du kontaktar oss för frågor och för att analysera, e-post och chattar för att förbättra vår kommunikation, i utbildningssyfte och för kvalitetssäkring.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.4 Skyldighet enligt lag
Vi behandlar också dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet och lagen om elektronisk kommunikation (bredband och telefoni).

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

2.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

• Dina kunduppgifter sparas så länge du är kund hos oss och 18 månader därefter för statistikuppföljning och analys, med undantag för sådant som måste sparas enligt tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagen (bokföringsdata sparas för en period om sju år utöver innevarande år).
• För direktmarknadsföring används dina kunduppgifter max 12 månader efter kundförhållandets upphörande.

2.4 Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
2.4.1 Tredje part
Intropris kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Intropris, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Klarna.

2.4.2 Myndigheter
Intropris kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Intropris ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

2.4.3 Övriga
Beroende på vilka kontakter du har haft med Intropris kan Intropris lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:
• Andra bolag inom Intropriskoncernen som agerar personuppgiftsbiträde till Intropris för vi ska kunna uppfylla de olika ändamålen som anges i denna policy. De lagliga grunderna för överföringen till våra koncernbolag är desamma som för vår egen behandling.
• Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.
• Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution. Dessa mottagare hjälper Intropris med att analysera dina uppgifter samt att informera om och marknadsföra de produkter och tjänster som Intropris säljer. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundinställningar, orderuppgifter och användargenererade data baserat på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser till dig som lagliga grunder.
• Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data och videoinspelningar baserat på rättslig förpliktelse som åligger Intropris eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Om vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

2.5 Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

3. COOKIES
När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy

4. DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

5. KONTAKTUPPGIFTER
Intropris AB (org. nr. 556536-3982) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Intropris AB
Rönnbärsgatan 5
598 37 Vimmerby

E-post: info@intropris.se

6. UPPADATERING AV INTEGRITETSPOLICYN
Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 24 maj 2018 och gäller från och med den 25 maj 2018. Integritetspolicyn kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Snabba leveranser
Ruskigt prisvärt
Sedan 2005

` © copyright intropris.se 2005-2019 Sitemap

Läs våra recensioner