Till startsidan
Varor: 0st, Totalt: 0 SEK
Information
Produktkategorier
Nyheter
Köpvillkor
Hos brenneke-ammunition.se sätter vi självklart kunden i första hand, vi har generösa återköpsmöjligheter och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd.

Brenneke-ammunition.se:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på brenneke-ammunition.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av brenneke-ammunition.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom brenneke-ammunition.se:s hemsida utgör brenneke-ammunition.se:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på brenneke-ammunition.se:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde. Alla priser som anges gäller inklusive moms i SEK.

Samtliga varor i brenneke-ammunition.se:s sortiment är avsedda för användning i Sverige och har svensk
manual i tryckt eller digital form. I de flesta fall kan varorna även användas utan problem i andra
länder. Kontakta oss om du är osäker.

Åldersgräns vid postorderköp
Åldersgränsen vid postorderköp är 18 år. Är du under 18 år krävs målsmans underskrift. Vi har dock inget automatiskt system som gallrar bort köp som görs av minderåriga, men skulle problem uppstå med detta gäller ändå 14 dagars öppet köp. Kontakta oss så kan vi göra återköp på ordern samt spärra den minderåriges konto hos oss.

Pris och betalning
Det preliminära priset anges alltid i ordererkännandet som sänds ut till köparen, och är detsamma som står på
hemsidan i anslutning till produktpresentationen. Samtliga priser anges inklusive svensk moms (25 procent). Om
avvikelser skulle uppstå mellan det angivna priset och det verkliga priset (tryckfel) kontaktar vi alltid kunden innan
leverans sker för att säkerställa att ingen oklarhet råder om vilket pris som ska gälla. Kunden har alltid rätt att
makulera sin beställning i detta läge.

Betalning kan erläggas genom Internetbetalning via Swedbank eller Nordea, mot faktura med 14 dagars kredittid (efter godkänd kreditprövning) och fakturan kommer alltid separat från Klarna efter du fått din leverans, alternativt med kort eller efterkrav via postförskott. Vid butiksförsäljning accepteras kontantbetalning. Genom samarbete med Klarna AB kan vi erbjuda köp mot delbetalning. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning fjorton (14) dagar från fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med femton (15 procent) från förfallodagen. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms.

På faktura och följesedel som du som kund får i samband med köp kan det komma att stå en annan fakturerande part än brenneke-ammunition.se, detta då vi för att hålla kostnaderna nere delar plattform och betalningslösningar med andra bolag. Det är dock alltid brenneke-ammunition.se som är den säljande parten och oss du skall vända dig till om det uppstår frågor eller problem relaterade till ditt köp.

Samtliga betalningar med kort samt direkt via e-bank använder säker teknik som garanteras av Samport, Swedbank, Nordea, BABS, Visa och MasterCard. Vi (brenneke-ammunition.se) lagrar inga kortnummer eller andra uppgifter relaterade till din betalning, utan samtlig utväxling av dessa skyddade uppgifter sker via krypterad kommunikation via samport till din bank. För din säkerhet täcks du av bankens försäkring vid otillbörlig debitering. Försäkringen gäller även om säljföretaget hamnar i likvidation eller går i konkurs. Vid misstanke om otillbörligt kortköp stoppas betalningen av banken. Det är viktigt att du följer instruktionen noga och uppger korrekta uppgifter vid betalning.

klicka här för Klarnas villkor för avbetalning.

Frakt
Frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor inklusive moms. brenneke-ammunition.se äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan brenneke-ammunition.se och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats, se ovan. För privatpersoner sker försäljning mot postförskott (max 10 000 kr inkl moms vid kontant betalning, max 50 000 kr inkl moms vid postväxelbetalning) eller Internetbetalning. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. brenneke-ammunition.se levererar varor till alla delar av EU, men vi reserverar oss för
att fraktkostnader och returvillkor kan variera något mellan olika länder. För andra länder än Sverige gäller endast förskottsbetalning.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga ordrar med det belopp som anges i kassan. Under vissa perioder levereras vissa varor fraktfritt eller med reducerad avgift, vilket i så fall framgår av specifik kampanjinformation.
Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Grundfrakten är för närvarande från 79 kr inklusive moms inom Sverige. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Vid paketleverans står vi för hela fraktrisken och vi har möjlighet att söka efter paketet och se om det kvitterats ut.

Leverans
Normalt levereras lagerartiklar inom en till fem arbetsdagar. Beroende på säsongsvariationer kan leveranstiden ibland vara längre. brenneke-ammunition.se anlitar Posten Företagspaket, Posten Sverige AB och i förekommande fall budfirmor för leverans.

Till privatpersoner levereras godset med postpaket till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20Kg. Kollin med vikt mellan 20-35Kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35Kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att utkörning inte ingår i fraktpriset till privatpersoner. Leveransen aviseras i de fall så är möjligt och erfordrade uppgifter ifyllts via SMS, e-post och Postens egen avi. Avvikelser kan förekomma.

Brenneke-ammunition.se kan inte garantera att varje vara finns i lager för omgående leverans, även om detta angetts i varans produktinformation i webbutiken. Mellanliggande försäljning, tekniska fel mm kan leda till att en vara trots att den angivits som lagervara ej finns i lager. I dessa fall förbehåller sig brenneke-ammunition.se rätten att restnotera varan för senare leverans.

Ångerrätt
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cdkonvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar brenneke-ammunition.se återköp under trettio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej.

Vid återköp skall kund ersätta brenneke-ammunition.se:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos brenneke-ammunition.se eller faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta brenneke-ammunition.se:s kundservice på e-post till kundservice@brenneke-ammunition.se eller via www.brenneke-ammunition.se:s hemsida på www.brenneke-ammunition.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit brenneke-ammunition.se till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till brenneke-ammunition.se vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till brenneke-ammunition.se i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när brenneke-ammunition.se mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor. Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till brenneke-ammunition.se debiteras en avgift om f n 250 kr (eller 100 kr plus den faktiska fraktkostnaden till och från beställaren om varan väger mer än 3 kg) plus moms för att täcka brenneke-ammunition.se:s transport- och administrationskostnader.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810739.htm

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till brenneke-ammunition.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta brenneke-ammunition.se:s kundservice via e-post till kundservice@brenneke-ammunition.se eller via brenneke-ammunition.se:s hemsida på brenneke-ammunition.se och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummerför retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Då återköp godkänts återbetalas hela varuvärdet, dock ej fraktkostnaden. Risken för varan ligger på konsumenten tills återköp godkänts. Återbetalning kan endast ske till bankkontonummer eller bankgironummer, alternativt utlänskt IBANnummer. Brennek Sverige kan ej skicka utbetalningsavi. Vid kortköp och direktbetalning via internetbank kan i vissa fall återbetalning skickas direkt via betalsystemet utan att kontonumemr lämnats till brenneke-ammunition.se.

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare. brenneke-ammunition.se lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. För icke förbrukningsvaror är lagstadgad minimumtid för garanti 3 år. Garantin gäller enbart för fel somär ursprungliga, dvs fanns i varan vid leverans. För handhavandefel eller av annan felorsak utom tillverkares eller brenneke-ammunition.se;s kontroll kan du bli debiterad kostnad för service och frakt. Gäller även de fall då vi ej hittar något fel på produkten eller skadan på varan är orsakad av dig själv.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör. Detta gäller dock ej vid brevleverans, då risken övergår på köparen när varan lämnas till transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till brenneke-ammunition.se omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.
Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig brenneke-ammunition.se rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper brenneke-ammunition.se på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för brenneke-ammunition.se. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta brenneke-ammunition.se:s kundservice via e-post till kundservice@brenneke-ammunition.se eller via www.brenneke-ammunition.se:s hemsida på brenneke-ammunition.se, och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att
få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation.
Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit brenneke-ammunition.se till handa. Vid retur av varan
skall returfrakten till brenneke-ammunition.sevara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en
redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon
handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. brenneke-ammunition.se förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Kundens kostnader för returfrakt ersätts mot begäran av brenneke-ammunition.se motsvarande kostnaden för normalfrakt efter att reklamationen godkänts.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten Företagspaket via telefon 020-340 340 och
till brenneke-ammunition.se på e-post till kundservice@brenneke-ammunition.se

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som brenneke-ammunition.se ansvarar för, åtar sig brenneke-ammunition.se att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. brenneke-ammunition.seäger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Brenneke Sverige:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. brenneke-ammunition.se bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen: brenneke-ammunition.se kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet förbrenneke-ammunition.se. brenneke-ammunition.se har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Kontrollavgift
Brenneke Sverige förbehåller sig rätten att debitera en kontrollavgift om 250 kronor plus moms om det visar sig att en returnerad reklamerad artikel inte är felaktig eller om skadan orsakats av kundens felaktiga hantering av densamma. Därtill debiteras i samband med återleverans en returfraktkostnad om 70 kr plus moms.

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har brenneke-ammunition.se rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges under Kunservice/Support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda
villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Tvist
Vid eventuell tvist har brenneke-ammunition.se som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på www.brenneke-ammunition.se:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Brennek Sverige förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och
typografiska fel. brenneke-ammunition.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan
refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om
innehållet i beställningen. Observera att leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern brenneke-ammunition.se, tillhandahålls i informativt syfte och i ”befintligt skick” utan garantier
av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som
specifika ändamål och syften.

brenneke-ammunition.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska
specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. brenneke-ammunition.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.
brenneke-ammunition.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

brenneke-ammunition.se och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål.
Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan någon som helst garanti.
brenneke-ammunition.se ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från brenneke-ammunition.se därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen brenneke-ammunition.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av brenneke-ammunition.se.
Delar av brenneke-ammunition.se:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från brenneke-ammunition.se:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från brenneke-ammunition.se.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av brenneke-ammunition.se och brenneke-ammunition.se bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. brenneke-ammunition.se tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från brenneke-ammunition.se av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från
respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran. En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet. Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.

Brenneke Sverige ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.

Brenneke Sverige förbehåller sig rätten att ändra ovanstående villkor utan föregående avisering. brenneke-ammunition.se förbehåller sig ävenså rätten att vid valfri tidpunkt ersätta eller ta bort vara ur sortimentet.

Brenneke Sverige
Fiskaregatan 1
598 37 Vimmerby

Org: 556771-9421

 
× Stäng

Välkommen, skulle du vilja få information om nyheter och erbjudanden före de flesta andra ?